Chính sách thanh toán

Khách hàng thanh toán theo ba phương thức sau : 

+online : chuyển khoản ngân hàng 

Do Thi Hue 

Techcombank  19033696356013

offline : 

+thanh toán COD trả tiền khi nhận hàng 

+ thanh toán trực tiếp tại cửa hàng